Заплащане по банков път:
Банкова сметка на сдружението:

РАЙФАЙЗЕН БАНК
IBAN: BG31 RZBB 9155 1003 8115 80
В полза на: ФЕН КЛУБ НА ФК АРСЕНАЛ – ЛОНДОН В БЪЛГАРИЯ
Основание за плащане: Членски внос (Номер на членската карта за настоящи членове, име и фамилия)

Заплащане чрез PayPal
Години | Age
Членски номер, Имена | Membership No. & Name

  • За кандидат-членове, членския внос се заплаща в двуседмичен срок след получаване на съобщението от Управителния съвет за одобряване на заявлението им за членство.
  • За настоящите членове на сдружението в срок от 10 март 2016 г. до 31 май 2016 г.
  • Плащания, които нямат попълнена небходимата информация и не могат еднозначно да бъдат свързани с даден член, ще бъдат приемани за невалидни, като сумата ще остава в полза на фен клуба.