Инструкции за Поръчки


Поленцата оградени с жълто трябва да бъдат попълнение със съответстващата им информация от официалният онлайн магазин на Арсенал (onlinestore.arsenal.com) според показният в примера начин. Всички оградени с жълто полета са задължителни. Кратко описание на номерираните поленца:
  1. Продукт – наименованието на продукта, който желаете да закупите.
  2. Код – уникалният идентификационен номер на продукта, според официалният онлайн магазин на Арсенал
  3. Размер – желан размер на стоката (моля, попълвайте само съществуващи в сайта на Арсенал размери)
  4. Линк – линк към страницата на желаният продукт в сайта на Арсенал
  5. Име – попълвате това поле САМО ако желаете на гърба на поръчаната от вас фланелка да бъде изписано име. Имайте в предвид, че това оскъпява поръчката с 6 паунда, който трябва да бъдат пресметнати и посочени в окончателната цена на продукта, която трябва да бъде изписана в поле 9.
  6. Номер – попълвате това поле САМО ако желаете на гърба на поръчаната от вас фланелка да бъде изписан номер. Имайте в предвид, че това оскъпява поръчката с 6 паунда, който трябва да бъдат пресметнати и посочени в окончателната цена на продукта, която трябва да бъде изписана в поле 9.
  7. Забележка по полета 5 и 6 – независимо колко дълго е името или колко цифрен е номерът, които желаете да бъдат изписани на гърба на фланелката, то цената си остава 6 паунда за име и 6 паунда за номер или общо 12 паунда за име + номер. Възможна е и поръчка само на име или само на номер.
  8. Пач – в това поле трябва да зададете броя на емблемките на Висшата Лига, които искате да бъдат избродирани към желаният от вас продукт. Възможностите са 0 – ако не желаете пач, 1 и 2 – ако желаете пач, съответно, само на единия ръкав или и на двата ръкава. Цената на бройка е 3 паунда.
  9. Брой – количеството от посочените в поле 1 продукти, което желаете да поръчате
  10. Ед. цена – единична цена за желаният от вас продукт. Забележка по поле 9 – имайте в предвид, че в сайта на Арсенал цената не се променя с добавянето на допълнителни екстри към желаният продукт и следователно вие сами трябва да изчислите каква ще бъде крайната стойност на продукта. Пр.: желаете фланелка (40 паунда) с име (6 паунда), номер (6 паунда) и 1 емблема на Висшата Лига на единия ръкав (3 паунда). В сайта на Арсенал сумата си седи непроменена – 40 паунда, но в действителност тя е 40+6+6+3=55 паунда. 55 е и сумата, която трябва да въведете в поле 9. Не преизчислявайте отстъпката от 20 %, която получаваме при поръчка, тъй като системата е изготвена така, че сама да смята намалението след попълване на сумата в поле 9.