Съдържание:


Регистрация и права в Портала на ASCB


 • В портала се ползват потребителските имена и пароли от форума на ASCB.
 • Правата са на основа потребителската група, в която сте във форума. За да добиете права трябва да сте Член на Фенклуба с редовен членски внос и подадено заявление за членство с вашите данни. [съдържание]
Процедура за поръчване на артикули от Арсенал.ком
 1. Член на Управителния Съвет обявява Поръчка с точно определено Начало и Край.
 2. Всеки изряден член има правото да влезе и поръча артикулите, които иска през този период.
 3. При правенето на поръчката моля обърнете внимание на личните си данни (допълнителна информация за тях и тяхната промяна има по-надолу в тази страница)
 4. При заявяване на име и номер за даден артикул пишете в полето "Забележка". На страницата е описан точния формат и има показан пример. Ако имате проблеми се обърнете към Администраторския Екип на ASCB - Ангел Георгиев(aRmYmAn) или Александър Ангелов(Game-ManiaK).
 5. След пускането на вашата покупка тя бива маркирана като "Чакаща" и остава в такъв статут, докато УС не отчете заплащането по поръчката. След пускането на поръчката тя не може да бъде променена без одобрението на член на УС на ASCB (по-надолу в тази страница има инструкция - Как да променя поръчката си?)
  Забележка: Имате срок до официалното изтичане на активността на поръчката да внесете парите в сметката. Ако парите не са получени до тогава, поръчката автоматично се маркира като "Отказана".
 6. При подаване на поръчката на екрана ви излиза потвърждение на поръчката. Същото потвърждение ще бъде автоматично изпратено във вашият емейл.
  Важно: Запишете си номера на поръчката, защото ще трябва да го заявите във вносната бележка при плащането в банката. (допълнителни инструкции за Плащането по-долу на тази страница)
 7. След подаване на поръчката същия емейл се изпраща автоматично на Отговорника на поръчката. Същият разглежда поръчката за грешки (име на артикула, код, цена, име/номер). При установена грешка поръчката се маркира като "Отхвърлена" и се връща на члена за редакция. Ако всичко е наред при потвърждаване на плащането, поръчката се маркира като "Платена" и е готова да бъде изпратена на Арсенал за изпълнение. [съдържание]
Как да видя детайли по събитие и/или моя поръчка?
 • В индекса на Портала се показват всички Събития на ASCB. Всяко събитие има линк върху кода му, на които можете да натиснете и да разгледате детайлите по Събитието. От тази страница можете да видите, кой е отговорника за съответното събитие, емейл за контакти, както и началото и края на съответното събитие. За повече информация можете да се обърнете към Отговорника на събитието.
 • От страницата "Поръчки" можете да разгледате всички ваши поръчки. Всяка поръчка си има линк върху пореден си номер, на които можете да натиснете за да разгледате детайли по поръчката, както и вашите данни заявени с нея. (по-долу на тази страница има инструкции за промяна на личните данни). [съдържание]
Инструкции по плащането на Поръчки
 • Плащането става по Банков път от който и да е клон на Стопанска и Инвестиционна Банка (СИБАНК) в страната или друга банка (плаща се по-висока такса за превод) в срок до края на работния ден на обявения в изпратения емейл с заедно с данните на банковите сметки. Внесете парите за поръчката си в левовата им равностойност по курса на банката в момента на плащането. В полето основание за плащане трябва да бъдат посочени името на поръчката, номер на поръчката, както и вашите име и фамилия (Пример: ORD005 No. 36 Milen Stoichkov).
 • Ако с едно плащане внасяте пари за повече от една поръчка, изредете номерата на всички поръчки, които сумата покрива.
 • Важно: Ако има разлика между внесената от вас сума и сумата, която трябва да бъде внесена според Портала на ASCB, съответната няма да бъде одобрена от Отговорника. [съдържание]
От къде се появяват името,адреса и емейла ми при поръчка?
 • При логването на дадения потребител данните му биват автоматично заредени от тези данни, които е предоставил в заявлението за членство в ASCB. [съдържание]
Данните ми са неточни, как мога да си ги променя?
 • Сами не можете да го сторите. Свържете се със отговорника за поръчките към Управителния Съвет - Милен Стоичков(kuzuk) или временно помагащия с тези дейностти Ангел Георгиев(aRmYmAn). Те ще коригират данните ви. [съдържание]
Как мога да направя промяна в поръчката си?
 • Промени в поръчките се правят само преди съответната да бъде платена. За да добиете правото да промените поръчката си, трябва да се свържете с отговорника на съответната поръчка(съответния може да проверите като натиснете да разгледате съответната поръчка), съответният член на УС променя статута на вашата поръчка на "Отхвърлена", с което я "отключва" за вас.
 • След като направите необходимите промени в поръчката натискате "Обнови", за да се запишат вашите промени. Автоматично статута на поръчката ви е променен на "Променена".
 • След всички промени вие трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да натиснете новопоявилия се бутон "Потвърди" (намиращ се най-отдолу на екрана), за да бъде вашата поръчка върната за разглеждане от Отговорника.
 • С "потвърждаването" на поръчката статута и се променя на "Чакаща" и този статут остава до отчитане на плащането на поръчката.
 • Забележка: Един член може да има неопределен брой поръчки в рамките на едно и също Събитие, затова не е задължително да искате разрешение да промените поръчката си, за да добавите нов артикул към нея, а можете да пуснете нова поръчка за съответния. [съдържание]
Към кого мога да се обърна за помощ?